زلزله تهران

zelzele_tehran

زلزله تهران

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۲۶۳

در این کانال از اخبار و حوادث ناگوار زلزله سخن به میان می آید , همچنین در این کانال از تمامی زلزله های موجود در کشور اخبار و اطلاعاتی تهیه شده که برای همگان مهم است امید است با نکات و مطالب این کانال بهتر بتوانیم در برابر آسیب های احتمالی زلزله مقاومت کنیم

افزودن به تلگرام