زنان ایران

zananiran

زنان ایران

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۱۷۶

یکی از مسائلی که امروز در اکثر نقاط دنیا بیشتر روی آن تلاش می شود حوزه زنان و خانواده می باشد , در این کانال اخبار مربوط به امور زنان در ایران و سازمان های بین المملی بیان شده و اقدامات لازم در این حوزه اطلاع رسانی می شود

افزودن به تلگرام