آکادمی یوگا مازندران

yogaAcademy

آکادمی یوگا مازندران

ورزشی بازدید : ۷۹۴

یوگا ورزشی جسمی و فکری است که در هند به وجود آمده است و قدمت بسیار زیادی دارد , در این کانال شیوه های آموزش و اطلاعاتی درباره ورزش یوگا در استان مازندران بیان می شود

افزودن به تلگرام