یک قدم جلوتر

yekgadam_ir

یک قدم جلوتر

روانشناسی بازدید : ۲۷۸

کانالی در زمینه روانشناسی اجتماعی و روش های پیشرفت هر انسان که ممکن است در برخی موقعیت ها و رویداد ها به درد هر آدمی بخورد و نیاز داشته باشد تا با مطالب این کانال موانع را از پیش رو برداشته و گامی به جلو داشته باشد

افزودن به تلگرام