یزدی ها

yazdinews

یزدی ها

شهر بازدید : ۲۲۱

رسانه موبایلی استان و شهر یزد می باشد که در این کانال اخبار و مشکلات و در نتیجه صدای مردم این استان را برای حل مشکلات به گوش مسئولان مربوطه می رساند , همچنین در این کانال سرگرمی نیز وجود دارد

افزودن به تلگرام