هواشناسی یزد

wwwwdjj

هواشناسی یزد

شهر بازدید : ۳۹۰

آب و هوا و وضعیت جوی و تصاویر ماهواره ای از شهر و استان یزد را در کانال هواشناسی یزد مشاهده فرمایید , همچنین می توانید اطلاعیه های مهم این سازمان را در کانال مشاهده نمایید

افزودن به تلگرام