سرزمین موجهای آبی

wwl_ir

سرزمین موجهای آبی

ورزشی بازدید : ۹۶۹

یکی از مهمترین پارک های آبی در ایران و منطقه که همه روزه بازدید کننده های بسیاری نیز دارد سرزمین موج های آبی در مشهد می باشد که یکی از مهمترین سرگرمی های این روزه جوانان به شمار میرود

افزودن به تلگرام