رپ بتل برای دوست داران رپ

World_of_rapp

رپ بتل برای دوست داران رپ

موسیقی بازدید : ۶۵۵

دراین کانال سعی ما براین است که از آرتیست های آماتور حمایت کنیم شماهم اگر در رپ استعداد دارید بیایید و به نمایش بگذارید

افزودن به تلگرام