وبدا – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

webda

وبدا – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پزشکی بازدید : ۴۵۸

تمامی اخبار و اطلاعیه ها در زمینه پزشکی و مسائل پیرامون آن در کانال این وزارت خانه در دسترس می باشد , همچنین علاقه مندان می توانند اخبار پزشکی و درمان برخی بیماری ها را نیز در این کانال خوانده و بهبود یابند

افزودن به تلگرام