سندروم داون دیوار ۴۷

wall47

سندروم داون دیوار ۴۷

پزشکی بازدید : ۲۷۶

تنها بنیاد مخصوص بیماران دارای سندرون داون که در این کانال شما می توانید اخبار و اطلاعیه های مربوط و روش های پیشگیری و علائم آن را مشاهده کرده و در جهات کنترل هر چه بیشتر بیماری تلاش کنید

افزودن به تلگرام