شهرداری ارومیه

urmia_municipality

شهرداری ارومیه

مراکز رسمی بازدید : ۵۶۲

یک سازمان غیر دولتی است که طبیعتا شامل چند منطقه می باشد که شهردار وظیفه اصلی آن را به عهده دارد , در این کانال از کارها و نحوه رسیدگی شهرداری به مناطق مختلف شهر آگاه شده و با مسوولین نیاز های خود را در میان بگذارید

افزودن به تلگرام