دانشگاه گنبد کاووس

unigonbad

دانشگاه گنبد کاووس

سایر بازدید : ۴۸۹


📢کانالی جامع
✔️اطلاعیه های موثق
✔️اخباردانشگاهی
✔️مطالبه گری،مشکلات صنفی_رفاهی_آموزشی
✔️سوژه های دانشجویی
✔️پاسخ به سوالات دانشجویان

ارتباط ↙️
🆔 @unigonbad_admin
🆔 @unigonbad_admin2
📷اینستاگرام

افزودن به تلگرام