ترکی استانبولی به زبان ساده

turkishistanbu

ترکی استانبولی به زبان ساده

آموزشی بازدید : ۱۵۲۰

آموزش زبان ترکی استانبولی به کمک مطالب ساده و کاربردی روزانه همراه با شیوه های نوین آموزشی در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت

افزودن به تلگرام