مقررات استفاده

 

سایت برترین کانال های تلگرام در محدوده قوانین ایران فعالیت خود را انجام می دهد از این رو ثبت هیچ گونه کانال که مغایر با قوانین کشور و همچنین شئونات اسلامی باشد امکان پذیر نمی‌باشد .

 

ثبت کانال های برای عموم به صورت رایگان انجام می‌شود اما این سایت در رد کانال‌هایی که به هر دلیل ممکن است مشکل زا باشند مختار است .

 

ویژه کردن کانال‌ها با پرداخت هزینه امکان پذیر است و در صورتی که یک کانال ویژه شده باشد امکان بازگشت دادن هزینه به مدیر کانال و لغو نمایش وجود ندارد .

 

سایت برترین کانال‌های تلگرام در صورت اطلاع یافتن از تغییر محتوای کانال‌ به گونه‌ای که موارد یادشده در بند یک را نقض کرده باشد بدون اطلاع رسانی آن را از سایت و نرم افزار خود حذف خواهد نمود .