هواداران طناز طباطبایی

tannaztabatabaei

هواداران طناز طباطبایی

اشخاص معروف بازدید : ۲۷۶

در این کانال می توانید آخرین تصاویر , اخبار و مراسم ها و اجراهایی که طناز طباطبایی داشته است را مشاهده و این بازیگر سینما , تائتر و تلوزیون که اصلیت تهرانی دارد را در تلگرام دنبال کنید

افزودن به تلگرام