تفرشی ها

tafreshihaa

تفرشی ها

شهر بازدید : ۳۴۸

یکی از شهر های استان مرکزی می باشد که در این کانال اخبار و رویداد های این شهر به همراه توضیحات کامل و تحلیل آن در کانال این شهر قرار می گیرد

افزودن به تلگرام