فدراسیون اسکواش

sq724

فدراسیون اسکواش

ورزشی بازدید : ۱۹۴

یکی از ورزش های کمتر شناخته شده در بین ماست که هنوز هم واژه این رشته برای برخی از ما نا آشناست , این رشته با ورود اروپایی ها به جنوب کشور در آن مناطق گسترش و سپس به تمامی شهرهای ایران رسید , در این کانال با تمامی جزییات این رشته آشنا می شویم

افزودن به تلگرام