سخنان ناب

sokhananenab

سخنان ناب

اشخاص معروف بازدید : ۸۴۵۵

همه حرف ها گفته شده اند اما چون گوش شنوایی نبوده پیوسته باید از نو گفت… کانالی سرشار از جملات عارفانه و سنگین از بزرگان ایران و جهان

افزودن به تلگرام