جامعه شناسی روز

sociologychannel

جامعه شناسی روز

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۷۶۲

در این کانال به این مسائل توجه بیشتری می شود: نگاهی به آمارهای اجتماعی , برگزیده ای از تحلیلهای منتخب اجتماعی , یادداشتی بر مسائل روز جامعه و فرهنگ , معرفی کتاب ها و اخبار کنفرانسها و سمینارها

افزودن به تلگرام