بیمه سامان

si24_ir

بیمه سامان

مراکز رسمی بازدید : ۴۲۸

یکی دیگر از شرکت های بیمه کشور است که در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسید , این شرکت با سازمان ها و نهاد هایی مانند بانک سامان , شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد همکاری دارد و در این کانال با جزییات بیمه سامان و نحوه صدور آن آشنا شوید

افزودن به تلگرام