شیرین خسروی

shirinkhosravi

شیرین خسروی

اشخاص معروف بازدید : ۳۷۹

شاعر جوان و حرفه ای کشور که آثار بسیاری را از خود به جای گذاشته است

افزودن به تلگرام