شعر ، هنر و اندیشه

Sheroandishe

شعر ، هنر و اندیشه

ادبی بازدید : ۳۳۷

کانالی است بسیار زیبا که آمیخته ای از شعر و هنر و اندیشه های ذهن بشر می باشد , با مشاهده مطالب و عکس های این کانال حس خوبی به انسان دست می دهد

افزودن به تلگرام