شاندیزیا(قلعه کدخدا)

shandiziya

شاندیزیا(قلعه کدخدا)

شهر بازدید : ۲۶۰

شاندیز شهری بسیار خوش آب و هوا که در فاصله ۱۲ کیلومتری مشهد قرار گرفته است , این کانال آینه ای تمام قد برای انعکاس خاطره ها،موفقیتها،شادیها و باورهای اهالی شاندیز
بازگشت به گذشته و مرور داشته های ارزشمند فرهنگی و تاریخی و همدمی برای لحظه های تنهایی

افزودن به تلگرام