شهر و شهروند

shahr_va_shahrvand

شهر و شهروند

مراکز رسمی بازدید : ۵۶۶

کانال شهرداری و روابط امور بین الملل شهرداری کرمان می باشد که اخبار و جلسات مسئولین ارشد این سازمان و کارها و خدماتی که برای پیشرفت شهر انجام داده اند را به نمایش می گذارد تا مردم با این کارها آشنا شوند

افزودن به تلگرام