شاهنامه بخوانیم

ShahnamehBekhanim

شاهنامه بخوانیم

ادبی بازدید : ۹۲۱

در این کانال شاهنامه‌ خوانی متعلق به نسخه‌ ی دکتر جلال خالقی مطلق می باشد , همچنین در این کانال به شعر خوانی با رعایت تاکید ها ، مکث و تلفظ‌ های نزدیک‌ تر به گویش زمان فردوسی و توضیحات واژه‌ ها و دشواری‌ های شعر و نکات آن و خلاصه‌ ی شعر به نثر پرداخته می شود

افزودن به تلگرام