شادگان نو | اخبار شادگان

Shadeganeno

شادگان نو | اخبار شادگان

شهر بازدید : ۱۱۷۳

شادگان شهری است در استان خوزستان با آب و هوایی به شدت گرم و بیابانی , در این کانال قصد داریم اخبار شادگان و حومه این شهر را به اطلاعتان برسانیم

افزودن به تلگرام