سرباز تنها

Sarbaztanha

سرباز تنها

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۳۹۴۸

در این کانال می توان انواع متن ها و جملات و عکس های زیبا و غمگین از خاطرات و لحظه های سربازی که برای برخی ناگوار بوده است مشاهده کرد

افزودن به تلگرام