سین مثل سرباز

@Sarbaz1

سین مثل سرباز

عاشقانه بازدید : ۱۴۱۳

_ اینجا واسه سربازاست !!
_ میخوام باشم
_ جای تو نیست
_ حتی اگه تنهاتر از سرباز باشم؟؟
_ بمون نرو

دکمه خروج داره ولی تو بمون❤

ارتباط با مدیر جهت انتقاد،پیشنهاد،تبلیغ👇
@wolf_1998

افزودن به تلگرام