سرباز

sarbaz

سرباز

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۲۰۵۱

بزرگترین کانال سربازی در تلگرام که با گذاشتن عکس ها و کلیپ های دوران سربازی و همچنین تعریف خاطرات اون دوران خاطراتی را برای سربازان تازه می کند , همچنین می توانید در این کانال منطقه های خرید لباس سربازی با قیمت مناسب را پیدا کنید

افزودن به تلگرام