فدراسیون ورزش روستایی

roostapp

فدراسیون ورزش روستایی

ورزشی بازدید : ۳۵۲

با پیشرفت همه روزه بشر دیگر به گذشته کمتر توجه می شود , ورزش بومی و محلی نیز از این قاعده مستثنی نیست , برای تحقق بیشتر این امر و توجه بیشتر به بازی های بومی و محلی گذشته فدراسیون ورزش روستایی در سال ۱۳۸۵ نیز تاسیس شد , در این کانال از آشنایی با این نوع ورزش ها و اخبار آن نیز اطلاعاتی در کانال قرار داده می شود

افزودن به تلگرام