رمیصا رستگار

romisa_rastegar

رمیصا رستگار

اشخاص معروف بازدید : ۹۱۳

خالق شعرها و متن های زیبای ادبی , عاشقانه , غمگین و عارفانه که کمتر کسی می تواند به زیبایی حرف های دلمان را به قلم در آورد و در ذهن و قلب خواننده بگنجاند , رمیصا رستگار از جمله کسانی است که بخوبی می تواند این کار را انجام دهد

افزودن به تلگرام