رکورد

recordtv3

رکورد

ورزشی بازدید : ۴۲۱

برنامه ای است ورزشی که مربوط به اخبار و رکورد های رشته های مختلف در ایران و جهان می باشد که هر هفته جمعه شب ها با اجرای محمد حسین میثاقی از شبکه سوم سیما پخش می شود

افزودن به تلگرام