رامسر نیوز

ramsarnews

رامسر نیوز

شهر بازدید : ۲۵۲

رامسر یکی از شهر های استان مازندران که همه ساله مسافران زیادی از زیبایی و طبیعت این شهر استفاده می کنند , در این کانال اخبار شهر رامسر ، کتالم و ساداتشهر و روستاهای بخش مرکزی آن قرار داده می شود

افزودن به تلگرام