اخبار رامهرمزنوین

ramhormoznovin

اخبار رامهرمزنوین

شهر بازدید : ۲۱۹

یکی از شهر های زیبای استان خوزستان که پیدایش آن به دوران ساسانی بر میگردد , در این کانال می توان از روی خبر ها و رویداد های آن بیشتر به آداب و رسوم و زندگی مردم رامهرمز پی برد

افزودن به تلگرام