عبدالرضا رحمانی فضلی

RahmaniFazli_ir

عبدالرضا رحمانی فضلی

اشخاص معروف بازدید : ۲۹۷

عبدالرضا رحمانی فضلی متولد ۱۳۳۸ شهرستان شیروان استان خراسان شمالی است که در سمت های رییس شورای امنیت کشور , جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده اند و هم اکنون وزیر کشور هستند.

افزودن به تلگرام