ققنوس

qoqnousR

ققنوس

ادبی بازدید : ۱۶۳۴

این کانال صرفا خط فکری ادمین را دنبال میکند و به هیچ وجه نوشته های مناسبتی مذهبی و سیاسی روز را قرار نمیدهد

افزودن به تلگرام