دانشگاه آزاد اسلامى قزوین

qiaunews

دانشگاه آزاد اسلامى قزوین

مراکز رسمی بازدید : ۱۹۰

کانال دانشگاه آزاد اسلامى قزوین می باشد که در این کانال اخبار و اطلاعیه های مهم و تعطیلی کلاس ها به صورت لحظه ای خدمت دانشجویان گرامی عرضه می گردد

افزودن به تلگرام