روانشناسی و فلسفه

psychologyphilosophy

روانشناسی و فلسفه

روانشناسی بازدید : ۱۱۶۹

کانالی برای خودشناسی و پرسشگری می باشد , در این کانال با مفهوم روانشناسی و فلسفه در زمینه های مختلف و راه های اثر بخشی آن آشنا شده و در زندگی به کار می بریم

افزودن به تلگرام