دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

priauctb

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

مراکز رسمی بازدید : ۱۷۲۷

این کانال مخصوص دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز می باشد که در این کانال اخبار و اطلاعیه های دانشگاه و همچنین لغو برخی کلاس ها اطلاع رسانی می شود

افزودن به تلگرام