شهرداری زاهدان

portalzahedan_ir

شهرداری زاهدان

مراکز رسمی بازدید : ۵۹۲

در این کانال از آخرین رویداد های مهم هفته و ماه شهرداری زاهدان آگاه شده و در پیشرفت هر چه سریعتر این شهر با شهرداری همکاری کرده و از طریق این کانال می توانید نیاز های خود از شهر را بیان کرده و جواب بگیرید

افزودن به تلگرام