کتابخانه سازمان بنادر و دریانوردی

pmolibrary

کتابخانه سازمان بنادر و دریانوردی

کتاب بازدید : ۳۲۷

اگر در حوزه دریا و بنادر و دریانوردی فعالیت می کنید و یا علاقه مند در این زمینه ها هستید و منابع و کتاب های کاغذی و الکترونیکی آن را به سختی پیدا می کنید این کانال مختص شماست تا به راحتی به آن چه که به دنبال آن هستید دست بیابید

افزودن به تلگرام