معجزه فیزیک کنکور ٩٧

physicsss100

معجزه فیزیک کنکور ٩٧

آموزشی بازدید : ۶۵۴

همه این موضوعات و اهداف را می توانید در کانال معجزه فیزیک کنکور ٩٧ بیابید: کسب درصد ۱۰۰ در فیزیک کنکور , آشنایی با مدرس رتبه های تک رقمی و دو رقمی , تدریس فیلم های آموزشى صفر تا ۱۰۰ دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف و در نهایت هماهنگی کلاس ها و همایش ها زیر نظر اساتید این کانال

افزودن به تلگرام