وزارت نیرو

paven

وزارت نیرو

مراکز رسمی بازدید : ۴۴۹

یکی از وزارت خانه های جمهوری اسلامی ایران که در زمینه های سد های برقابی , تولید و نگهداری انرزی الکتریکی , برق رسانی و تاسیسات فعالیت می کند و زیر نظر وزیر محترم آقای رضا اردکانی مدیریت می شود. مقر آن در تهران می باشد و یکی از وزارت خانه های فعال کشور است.

افزودن به تلگرام