پاوه‌گرام

pavehgram

پاوه‌گرام

شهر بازدید : ۳۳۶

اخبار ، وقایع روزانه‌ و سوژه های جالب شهر پاوه را برای مدیر کانال فرستاده تا با توضیح کامل آن در کانال پاوه گرام منتشر شده و اهالی این شهر از آن استفاده نمایند

افزودن به تلگرام