پریسا شمس

parisashams82

پریسا شمس

اشخاص معروف بازدید : ۵۰

گویند سرانجام ندارید شما , ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم از نوشته های پریسا شمس

افزودن به تلگرام