شرکت پرستاری و نظافتی پاک و پاکیزه شرق

pakopakizehshargh

شرکت پرستاری و نظافتی پاک و پاکیزه شرق

فروشگاه بازدید : ۳۷۳

اعزام نظافتچی متعهد خانمو آقا جهت نظافت :
منازل ، راه پله و مشاعات ، ادارات و شرکت ها و…

عقد قرارداد جهت پرستاری و مراقبت از سالمند و کودک
به صورت روزانه 🌕 و شبانه 🌑

مهمانداری مجالس شما 🍸 🍸

افزودن به تلگرام