بیمه نوین

novin_insure

بیمه نوین

مراکز رسمی بازدید : ۶۵۶

هجدهمین شرکت بیمه در کشور است که در سال ۱۳۸۴ به ثبت رسید و این شرکت دارای سه گروه صنعتی , بانکی ، مالی و ساختمانی می باشد و در این کانال می توانید با تمام جزییات مربوط به بیمه و شرکت بیمه نوین آشنا شوید

افزودن به تلگرام