سازمان مدیریت بحران کشور

NDMOiran

سازمان مدیریت بحران کشور

مراکز رسمی بازدید : ۳۳۱

تمامی اقدامات و خدماتی که اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت بحران کشور برای مردم انجام داده و یا قصد دارد در آینده انجام دهد به همراه توضیحات کامل و جامع آن را در این کانال مشاهده کنید

افزودن به تلگرام