نصر آبادی ها

nasrabadtazeik

نصر آبادی ها

شهر بازدید : ۱۴۱

شهری است در استان اصفهان که با مرکز استان ۷۰ کیلومتر فاصله دارد و اهالی این منطقه می توانند از آخرین اخبار و اتفاقات نصر آباد و همچنین کل کشور از طریق این کانال آگاهی یابند

افزودن به تلگرام