شهرداری خواف

Municipalitykhaf

شهرداری خواف

شهر بازدید : ۱۴۰

یکی از شهر های استان خراسان رضوی است که در فاصله ۲۶۲ کیلومتری مشهد واقع است , خبرهای مربوط به شهر و شهرداری خواف را می توانید از این کانال دریافت کنید

افزودن به تلگرام